Đại lý Hải QuanVVMV JSC sở hữu đội ngũ trên 30 nhân viên chuyên nghiệp trong tư vấn xuất nhập khẩu, chuyên nghiệp trong nghiệp vụ khai báo hải quan, nắm vững các nghị định, thông tư, các văn bản dưới luật liên quan đến chính sách thuế áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Việt Nam.

Quyết định số 2336/HQ HCM - GSQL Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh chính thức công nhận VVMV JSC đủ điều kiện hoạt động Đại lý Hải Quan với các dịch vụ cụ thể sau :

            + Chuẩn bị bộ hồ sơ khai báo Hải quan và khai báo Hải quan

            + Kiểm tra mã HS, thuế suất nhập khẩu, xuất khẩu và VAT

            + Đăng ký định mức nguyên phụ liệu

            + Đăng ký hợp đồng gia công đối với loại hình gia công

            + Thanh khoản , thủ tục hoàn thuế

            + Xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và các chứng thư khác

Từ ngày 25/02/2014, VVMV chi nhánh Hà Nội chính thức có giấy phép xác nhận đủ điều kiện hoạt động Hải Quan. Xin tham khảo tại đây.

Từ ngày 24/08/2016, VVMV chi nhánh Sài Gòn được cấp mã số nhân viên Đại lý làm thủ tục Hải quan cho 14 nhân viên.

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá từ cảng / sân bay về nhà máy hoặc từ nhà máy đi các cảng / sân bay  bằng xe container, xe thùng kín (bonded truck), xe lạnh và các xe chuyên dụng để chuyên chở hàng siêu trường siêu trọng 

Tư vấn cho khách hàng về thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, cập nhật những quy định vá chính sách của nhà nước đối với hàng hoá xuất nhập khẩu và tư vấp áp mã HS đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Dịch vụ lưu kho hàng hoá tại kho ngoại quan

Dịch vụ nâng hạ máy móc thiết bị tại nhà xưởng, đóng kiện, tháo dỡ kiện, đặt máy móc thiết bị vào vị trí yêu cầu

Vận chuyển, nâng hạ, đặt vào vị trí đối với hàng siêu trường, siêu trọng


TẠI TP HỒ CHÍ MINH

VVMV JSC ( Airfreight & Logistics Department) 2nd floor , Airport Business Center Building,
10 Pho Quang Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Email : air@vvmv.com.vn / salessgn@vvmv.com.vn
Tel: (+84 8) 39976356 (32 lines)
Fax: (+84 8) 39976357

TẠI HÀ NỘI:

VVMV JSC ( Hanoi)
5th Floor, C-Land Building, 156 Xa Dan II
Street, Dong Da, Hanoi, Viet Nam.
Email : saleshan@vvmv.com.vn
Tel: (+84-4)39726250 (32 lines)
Fax:(+84-4)39726256

Liên hệ nhanhCác hiệp hội
Khách hàng thường xuyên