Hàng xuất LCL từ HCM

Hàng xuất đi các cảng khu vực Châu Á

Tên nước
Tên cảng

Japan                            
Osaka / Kobe / Tokyo / yokohama / Nagoya
/Attached/Menu/2014 MAY- JAPAN.pdf
Thailand
Bangkok
/Attached/Menu/2014 MAY- BKK.pdf
Laem Chabang
/Attached/Menu/2014 MAY- LCB.pdf
China
Shanghai
/Attached/Menu/2014 MAY- SHA.pdf
Singapore
Singapore
/Attached/Menu/2014 MAY- SIN.pdf
Philippines
Manila
/Attached/Menu/2014 MAY- MNL.pdf
Cambodia
Phnom Penh
/Attached/Menu/2014 MAY- PNH.pdf
Indonesia
Jakarta
/Attached/Menu/2014 MAY- JKT.pdf
Hongkong
Hongkong        
/Attached/Menu/2014 MAY- HKG.pdf
Taiwan
Kaoshiung / Taichung / keelung
/Attached/Menu/2014 MAY- TAIWAN.pdf
Malaysia
Port’klang
/Attached/Menu/2014 MAY- PKL.pdf
Korea
Incheon
/Attached/Menu/2014 MAY- ICN.pdf
Pusan
/Attached/Menu/2014 MAY- PUS.pdf

Hàng xuất đi các cảng khu vực Châu Âu

Tên nước         Tên cảng             

United kingdom          
Southampton                                    
/Attached/Menu/2014 MAY- SOU.pdf
Flexistowe

London

Germany
Hamburg
/Attached/Menu/2014 MAY- HAM.pdf
Netherlands
RotterdamHàng xuất đi các cảng khu vực Châu Mỹ

Tên nước
Tên cảng

USA                             
Los Angeles                                              /Attached/Menu/2014 MAY- LAX.pdf
New York /Attached/Menu/2014 MAY- NYC.pdf
Canada Toronto /Attached/Menu/2014 MAY- CANADA.pdf
Montreal
Vancouver


Liên hệ nhanhCác hiệp hội
Khách hàng thường xuyên