Hàng xuất LCL từ Hải Phòng

Hàng xuất đi các cảng khu vực Châu Á

Tên nước Tên cảng
Japan Osaka / Kobe /Attached/Menu/HPH OSA KOB 8-2013.pdf
Tokyo / Yokohama /Attached/Menu/HPH TYO YOK 8-2013.pdf
Nagoya /Attached/Menu/HPH NGO 8-2013.pdf
Hongkong Hongkong (Sunday) /Attached/Menu/HPH HONG KONG SUN 8-2013.pdf
Hongkong (Thursday) /Attached/Menu/HPH HONG KONG THUR 8-2013.pdf
Thailand Bangkok /Attached/Menu/HPH BKK 8-2013.pdf
China Shanghai /Attached/Menu/HPH SHANGHAI 8-2013.pdf
Singapore Singapore /Attached/Menu/HPH SIN 8-2013.pdf
Korea Busan /Attached/Menu/HPH BUSAN 8-2013.pdf

Hàng xuất đi các cảng khu vực Châu Mỹ

Tên nước
Tên cảng

USA Los Angeles (OOCL) /Attached/Menu/HPH LAX (OOCL) 8-2013.pdf
Los Angeles (MOL) /Attached/Menu/HPH LAX (MOL) 8-2013.pdf


Liên hệ nhanhCác hiệp hội
Khách hàng thường xuyên