Mạng lưới

Head Office :

1st floor Hoang Trieu Building,
3G Pho Quang Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84 8) 38447434 ( 32 lines )
Fax: (+84 8) 38447438
Contact: Luong The Vinh / Managing Director
Email: vinhlt@vvmv.com.vn
Or Ms Nguyen Thi Thuy Van (Julia)/ General Manager Seafreight Division.
Email: vannt@vvmv.com.vn
Hochiminh Airfreight Office :

2nd floor , Airport Business Center Building, 10 Pho Quang Street,
Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Tel: (+84 8) 39976356 (32 lines)
Fax: (+84 8) 39976357 
Contact: Vo Thi Thu Van / General Manager – Airfreight Division 
Email: vanvt@vvmv.com.vn

Vietnam Singapore Industrial Park 1 Office :

23A/1 Binh Duc , Binh Hoa Ward, Thuan An , Binh Duong Province
Tel: (+84 650) 3767275 
Fax: (+84 650) 3767276 
Email: vsip1@vvmv.com.vn
Vietnam Singapore Industrial Park 2 Office :

Unit 5, 1st Floor, Administration Building, Mapletree Logistics Park Phase 1
18 L2-1, Tao Luc Road, No 5, Vietnam Singapore Industrial Park II
Binh Duong Industry-Service-Urban Complex
Ha Phu ward, Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam
Tel: (+84 650) 3865131 
Fax: (+84 650) 3865131 
Email: vsip2@vvmv.com.vn
My Phuoc Industrial Park 2 Office :

C4-12 Rubyland, My Phuoc IP 2, Ben Cat Dist., Binh Duong Province
Tel: (+84 650) 3556505 
Fax: (+84 650) 3556505 
Email: myphuoc@vvmv.com.vn
Hanoi Office :

5th Floor, C-Land Building, 156 Xa Dan II Street, Dong Da, Hanoi, Viet Nam.
Tel: (+84 4)39726250 (32 lines) 
Fax: (+84 4)39726256 
Contact : Mr Doan Ngoc Danh / General Manager 
Email : danhdn@vvmv.com.vn
Haiphong Office Room :

512 A, 5st floor, TD Business Center Building,
20A Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District, Hai Phong.
Tel : (+84 313) 3555313 
Fax : (+84 313) 3555314 
Contact : Mr Nguyen Manh Cuong / General Manager 
Email: haiphong@vvmv.com.vn or cuongnm@vvmv.com.vn
Thang Long Industrial Park Office :

4th Floor, Thang Long A1 Building, 39 North Thang Long Highway, Dong Anh, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84 4) 3951 8570 (5 lines)
Fax: (+84 4) 3951 8574 
Email: ops-han@vvmv.com.vn
Hung Yen Office :

National Road No. 5, Pho Mai, Lo Xa, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam (Opposite Thang Long IP 2)
Tel: (+84 321) 3751 512 (5 lines)
Fax: (+84 321) 3751 516
Email: loghan@vvmv.com.vnBac Ninh Office :

4th Floor , ICD Tien Son Logistics Center,
Lot 7, TS 9 Street, Tien Son IP, Tu Son , Bac Ninh
Tel : (+84 241) 3734512 
Fax : (+84 241) 3734516 
Email: loghan@vvmv.com.vn

Liên hệ nhanhCác hiệp hội
Khách hàng thường xuyên